მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

ფონდი `აფხაზინტერკონტის~ მისიიდან გამომდინარე ორგანიზაცია პრიორიტეტს ანიჭებს დევნილი და ადგილობრივი შეჭირვებული მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, შემოსავლების ზრდას და მათ ჩართვას მიკრო და მცiრე ბიზნესში.
ორგანიზაციას გამოცემული აქვს 4 ბროშურა `როგორ დავიწყოთ და გავაძლიეროთ საკუთარი ბიზნესი~. დასაქმებული ჰყავს 2800–ზე მეტი ადგილობრივი შეჭირვებული და დევნილი. ჩამოყალიბებული აქვს 20-ზე მეტი მცირე საწარმო.

პროგრამის მიზანი:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ადგილობრივ შეჭირვებული მოსახლეობის დასაქმება და თვითდასაქმება მცირე ბიზნესში, ფერმერულ მეურნეობებში, მდგრადი შემოსავლების მომტან საქმიანობებში. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, ბენეფიციართა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გზით.

საქმიანობები:
•    ტრენინგ სემინარები მიზნობრივი ჯგუფებისათვის მცირე ბიზნესის საფუძვლებში;
•    ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციები ბიზნეს გეგმის მომზადებაში;
•    მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა შეღავათიანი სესხების გაცემით;
•    პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა;
•    კერძო კომპანიების და ინდივიდუალური მეწარმეების მომსახურება, ორგანიზაციის ტექნიკური განვითარება, სამეწარმეო კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
•    სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულ ფერმერთა სწავლება–კონსულტირება და ინფორმირებულობა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, საკუთარი მეურნეობის დაგეგმარება და განვითარება;
•    ვიზიტები საერთაშორისო გამოფენებზე და შეხვედრებზე

 

file icon

This is the "file" module suffix and adds a file icon to the module style.

comment icon

This is the "comment" module suffix and adds a comment icon to the module style.

graph icon

This is the "graph" module suffix and adds a graph icon to the module style.

inbox icon

This is the "inbox" module suffix and adds a inbox icon to the module style.

movie icon

This is the "movie" module suffix and adds a movie icon to the module style.

phone icon

This is the "phone" module suffix and adds a phone icon to the module style.

picto icon

This is the "picto" module suffix and adds a picto icon to the module style.

srch icon

This is the "srch" module suffix and adds a srch icon to the module style.

stylus icon

This is the "stylus" module suffix and adds a stylus icon to the module style.

world icon

This is the "world" module suffix and adds a world icon to the module style.

clipboard icon

This is the "cboard" module suffix and adds a clipboard icon to the module style.

chart icon

This is the "chart" module suffix and adds a chart icon to the module style.

cart icon

This is the "cart" module suffix and adds an cart icon to the module style.

briefcase icon

This is the "briefcase" module suffix and adds an briefcase icon to the module style.

alerts icon

This is the "alerts" module suffix and adds an alert icon to the module style.

purple

This is the "purple" module suffix and adds a purple title to the module style.

ltgrey

This is the "ltgrey" module suffix and adds a light grey title to the module style.

green

This is the "green" module suffix and adds a green title to the module style.

blue

This is the "blue" module suffix and adds a blue title to the module style.

tabbed green

This is the "tabbedgreen" module suffix and adds a title box and bottom border style.

tabbed purple

This is the "tabbedpurple" module suffix and adds a title box and bottom border style.

tabbed blue

This is the "tabbedblue" module suffix and adds a title box and bottom border style.

tabbed light

This is the "tabbedlight" module suffix and adds a title box and bottom border style.

Purplebox

This is the "purplebox" module suffix and adds a purple wrap to the module style.

Bluebox

This is the "bluebox" module suffix and adds a blue wrap to the module.

Greenbox

This is the "greenbox" module suffix and adds a green wrap to the module.

Underlineblue

This is the "underlineblue" module suffix and adds a blue underline to the module style.

Underlinepurple

This is the "underlinepurple" module suffix and adds a purple underline to the module.

Underline

This is the "underline" module suffix and adds a light grey underline to the module style.

Default Suffix

This is the default module suffix all modules will display like this with no suffix class.

Underlinegreen

This is the "underlinegreen" module suffix and adds a green underline to the module.

film icon

This is the "film" module suffix and adds a film icon to the module style.

heart icon

This is the "heart icon" module suffix and adds a heart icon to the module style.

envelope icon

This is the "envelope icon" module suffix and adds a envelope icon to the module.

clock icon

This is the "clock" module suffix and adds a clock icon to the module style.

clack icon

This is the "clack" module suffix and adds a clack icon to the module style.

ccards icon

This is the "ccards" module suffix and adds an ccards icon to the module style.

camera icon

This is the "camera" module suffix and adds an camera icon to the module style.

articlez icon

This is the "articlez" module suffix and adds an article icon to the module style.

paperclip icon

This is the "paperclip icon" module suffix and adds a paperclip icon to the module.

phones icon

This is the "phones" module suffix and adds a phones icon to the module style.

radar icon

This is the "radar icon" module suffix and adds a radar icon icon to the module style.

speech icon

This is the "speech" module suffix and adds a speech icon to the module style.

tag icon

This is the "tag" module suffix and adds a tag icon to the module style.

userz icon

This is the "userz" module suffix and adds a userz icon to the module style.

mic icon

This is the "mic" module suffix and adds a mic icon to the module style.

red

This is the "red" module suffix and adds a red title to the module style.

tan

This is the "tan" module suffix and adds a tan title to the module style.

dkgrey

This is the "dkgrey" module suffix and adds a dark grey title to the module style.

orange

This is the "orange" module suffix and adds a orange title to the module style.

tabbed dark

This is the "tabbeddark" module suffix and adds a title box and bottom border style.

tabbed orange

This is the "tabbedorange" module suffix and adds a title box and bottom border style.

tabbed red

This is the "tabbedred" module suffix and adds a title box and bottom border style.

tabbed tan

This is the "tabbedtan" module suffix and adds a title box and bottom border style.

Redbox

This is the "redbox" module suffix and adds a red wrap to the module style.

Orange

This is the "orangebox" module suffix and adds a orange wrap to the module style.

Darkbox

This is the "darkbox" module suffix and adds a dark wrap to the module style.

Tanbox

This is the "tanbox" module suffix and adds a red wrap to the module style.

Underlinedark

This is the "underlinedark" module suffix and adds a dark underline to the module style.

Underlinered

This is the "underlinered" module suffix and adds a red underline to the module style.

Underlineorange

This is the "underlineorange" module suffix and adds a orange underline to the module.

Underlinetan

This is the "underlinetan" module suffix and adds a tan underline to the module style.

Border Suffix

This is the "bwrap" module suffix and adds a border to the module style.