დონორები

ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ არის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წევრი ორგანიზაცია:
1.    სამოქალაქო საზოგადოების  რეგიონალური ქსელი ორგანიზაციის (R-CSN) წევრი.
2.    არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი „სინერგიას“ წევრი.
3.    დევნილ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის „ პრო–ინტეგრაცია“ წევრი

ორგანიზაციის პარტნიორები და კავშირები:
       ორგანიზაციის განვითარებისა და გაძლიერების კუთხით,  მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ორგანიზაციის საგარეო კავშირები და პარტნიორები:  
1.    ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია “Nesehnuty”,
2.    საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია  (უკრაინა) “Ykraina, Polsha, Germania“,
3.    კონეცკის მეწარმეთა განვითარების ამხანაგობა (პოლონეთი)  KSWP.  
4.    აგრო ბიზეს კონსალტინგ ჯგუფი, Agro Business consulting Group (ABCGroup).
დონორი ორგანიზაციები:
1.    UNDP
2.    საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
3.    საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.